Podzimní a zimní soutěže

Poslední dvě podzimní soutěže se uskutečnili v Hradci Králové na Labi, kde se plavalo ve vodě chladné 3,9°C. Náš oddíl reprezentovala Eva Krupičková, když na trati 500m získala 121b. Dále pak Jan Murin na 250m získat 11b a Tomáš Kocánek na 100m získal 4b. Další soutěž proběhla v Chocni na Tiché Orlici, kde se plavalo po proudu. Na této akci jsme neměly žádného borce. Pak již následovala první opravdu zimní soutěž a to v Náchodě, kde v rybníku Podborný, náš jediný účastník Petr Vaniš vyplaval krásných 296b na trati 750m. Teplota vod byla již poctivých 2,6°C. Nyní se blíží akce v Holoubkově, což je z Plzně coby kamenem dohodil. Voda se předpokládá okolo 2°C a soutěž proběhne na stojaté vodě. Je zde tedy veliká šance vyplavat si třídu.

Závody Plzeň

20.listopadu se po roční odmlce podařilo uspořádat 42.ročník závodu zimních plavců na Boleveckém rybníku v rámci 8.zastávky českého poháru v zimním plavání. Na závod se sjelo 136 závodníků z celé České republiky. Závodilo se na tratích od 250m do 1000m, při teplotě vody 6,1°C. 100 metrovou trať okusily plavci mimo soutěž. Nejrychlejšími plavci na 1000m byl Jiří Polanský za USK a ženskou kategorii ovládla Renata Nováková za SCPAP. Náš oddíl vyplaval v soutěži celkem 843bodů. Za největší přínos bodů se zasloužil Petr Vaniš, který vyplaval 288b na trati 750m. Jedinou medaili vyplaval Jan Šůcha, když na trati 500m skončil na 3.místě. Moc děkujeme všem závodníkům i všem pomocným rukám. Bez Vás všech by se to nepodařilo.

Kontrolní závod + Valná hromada

Chtělo by se říci: rok se s rokem sešel. Avšak jsou to již roky dva co jsme Valně hromadily. Bohužel to však nebylo možné, Nyní se ale sejdeme 19.října 2021. Od 16:30 si zaplaveme na našich oblíbených tratích od pláže nejblíže naší boudy. Společně se pak přesuneme do restaurace v Hájích, kde od 17:30 proběhne Valná hromada. Na Vaši účast se těší tým KSOPL.

Program VH:

 • Zahájení, schválení programu
 • Volba mandátové, návrhové a volební komise
 • Volba výkonného výboru, revizní komise
 • Plnění úkolů z minulé VH
 • Zpráva o činnosti oddílu v sezónách 2019/2020, 2020/2021
 • Zpráva o hospodaření oddílu
 • Zpráva revizní komise
 • Zpráva o sportovních výsledcích oddílu
 • Stav placení členských příspěvků
 • Zázemí oddílu
 • Sportovní prohlídky
 • Nová sezóna – průběh, tréninky, kontrolní závody, „diety“
 • O pohár primátora, Krašovice – zabezpečení, organizace
 • Sponzorské dary, dotace od orgánů
 • Návrhy na změny/doplnění výkonného výboru/ revizní komise
 • Webové stránky oddílu, FB
 • Propagace oddílu v médiích, oddílová nástěnka
 • Diskuse

Občerstvení zajištěno!

Kontrolní závod

V sobotu 22.května 2021 jsme uspořádali kontrolní závod, ve spolupráci s agenturou JEDEN SVĚT, která propaguje Nizozemskou potápěčku Kiki. Celá akce měla svým způsobem propagovat nejen náš oddíl, ale hlavně prospěch otužování a taktéž onu potápěčku, která se potápí na jeden nádech hluboko pod led. O Kiki byl natočen dokumentární film s názvem PONOR, který je k vidění v rámci akce JEDEN SVĚT. Samotný závod se uskutečnil se členy našeho oddílu i nově příchozími lidmi.

Výsledky závodu a foto dokumentace je zde:

KONTROLNÍ ZÁVOD

V sobotu 22.5.2021 od 15:00 hod proběhne kontrolní závod na Boleváku z pláže u naší boudy. Předcházet mu bude debata na téma otužování s projektem “JEDEN SVĚT”. Ta se uskuteční v POINTu na hrázi od 14:00.

MČR Podolí v prsařaském způsobu (BEST in COVID)

6.března se v Praze Podolí uskutečnilo, navzdory složité době Mistrovství České Republiky v prsařském způsobu. Díky udělení vyjímky Ministerstva Zdravotnictví a usilovné práci členů I.PKO Praha se mohl závod uskutečnit. Za což jim patří velké díky! Plavalo se tradičně ve venkovním nevyhřívaném bazénu, kde vody měla krásných 8°C. Sluníčko sice ohřívalo vzduch již od rána, ale i tak jeho oficiální teplota byla 0,1°C. Plzeňský oddíl vyrazili reprezentovat Tomáš Kocánek a Šůchin. Tom vybojoval neuvěřitelné první místo v kategorii masters B na trati 750m, v čase: 16:52,43 min., za což mu patří velká gratulace. Šůchin na stejné trati, ale v masters A skončil na 13.místě s časem 17:01,54 min. Petra Chocholatá ze Slávie Plzeň plavala v odpolední nemistrovské části 750m volný způsob za 12:39,8 min a skončila celkově na krásném druhém místě.

Příspěvky na rok 2021

Protože ne všichni zaplatili nebo ukončili členství do termínu 10.2.2021, naposledy připomínám zaplacení členských příspěvků. Toto učiňte prosím ihned, nejpozději však do konce února 2021 na účet

102 893 0562 / 6100 ve výši 200 Kč

a jako VS použijte prosím rodné číslo (případně jeho první část před lomítkem, kde je datum narození, pokud se cítíte posláním celého čísla nějak ohroženi), do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení.

Vzhledem ke každoročním se opakujícím problémům při placení příspěvků, pokud nebudou tyto na účtu nejpozději do 28.2.2021 včetně, opozdilec bude vyloučen, neboť plavecký svaz nezaplacené příspěvky neodpouští a způsobuje nám to velké provozní a účetní problémy a není možné opozdilce jednotlivě prosit a donekonečna upomínat.

Pokud jste již příspěvky řádně zaplatili, tak vám chci tímto poděkovat a považujte výše řečené za bezpředmětné.

Díky všem za pochopení a spolupráci!

Tomáš Kocánek, zástupce náčelníka

Praha – Štěpán – 26.12.2020

Tradičního plavání ve Vltavě, které mělo letos 74.ročník, se z našeho klubů zúčastnilo, vpravdě rekordních vzhledem k současné situaci, 11 plavců na tratích 100, 300 i 750 m. Velkou pochvalu a respekt zaslouží pořadatel, I.PKO, který dokázal plavbě, kterou nedokázali ani pod trestem smrti, překazit němečtí okupanti za druhé světové války, vyjednat výjimku a dostát všem podmínkám pro konání akce, za což jim patří dík.

Eva Krupičková a Petr Vaniš – trať 750 m; foto – Jan Murin

Záznam ČT – Otužilci na Vltavě je dostupný zde