Archiv autora: Tomáš Kocánek

Členské příspěvky 2022

Milé otužilkyně a otužilci,

  zas se nám rok s rokem sešel a opět doba placení členských příspěvků. Toto učiňte prosím nejpozději do konce ledna 2022 na účet

102 893 0562 / 6100 ve výši 350 Kč

a jako VS použijte prosím rodné číslo (případně jeho první část před lomítkem, kde je datum narození, pokud se cítíte posláním celého čísla nějak ohroženi), do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení… Výše členských příspěvků byla změněna rozhodnutím VH z 19.10.2021.

Vzhledem k opakujícím se a každoročním problémům při placení, pokud nebudou příspěvky na účtu nejpozději do 10.2.2022 včetně, budeme muset použít odstavec ze stanov, který stanovuje povinnosti členů a přistoupit k vyloučení opozdilců, neboť plavecký svaz nezaplacené příspěvky neodpouští. Pokud už nechcete být členy oddílu, dejte nám raději vědět, než neplatit a čekat.

Díky všem za pochopení a spolupráci!

Příspěvky na rok 2021

Protože ne všichni zaplatili nebo ukončili členství do termínu 10.2.2021, naposledy připomínám zaplacení členských příspěvků. Toto učiňte prosím ihned, nejpozději však do konce února 2021 na účet

102 893 0562 / 6100 ve výši 200 Kč

a jako VS použijte prosím rodné číslo (případně jeho první část před lomítkem, kde je datum narození, pokud se cítíte posláním celého čísla nějak ohroženi), do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení.

Vzhledem ke každoročním se opakujícím problémům při placení příspěvků, pokud nebudou tyto na účtu nejpozději do 28.2.2021 včetně, opozdilec bude vyloučen, neboť plavecký svaz nezaplacené příspěvky neodpouští a způsobuje nám to velké provozní a účetní problémy a není možné opozdilce jednotlivě prosit a donekonečna upomínat.

Pokud jste již příspěvky řádně zaplatili, tak vám chci tímto poděkovat a považujte výše řečené za bezpředmětné.

Díky všem za pochopení a spolupráci!

Tomáš Kocánek, zástupce náčelníka

Praha – Štěpán – 26.12.2020

Tradičního plavání ve Vltavě, které mělo letos 74.ročník, se z našeho klubů zúčastnilo, vpravdě rekordních vzhledem k současné situaci, 11 plavců na tratích 100, 300 i 750 m. Velkou pochvalu a respekt zaslouží pořadatel, I.PKO, který dokázal plavbě, kterou nedokázali ani pod trestem smrti, překazit němečtí okupanti za druhé světové války, vyjednat výjimku a dostát všem podmínkám pro konání akce, za což jim patří dík.

Eva Krupičková a Petr Vaniš – trať 750 m; foto – Jan Murin

Záznam ČT – Otužilci na Vltavě je dostupný zde

Příspěvky na rok 2017

Připomínám všem, že pokud jste ještě nezaplatili příspěvky na rok 2017 (což jste měli udělat do konce roku 2016), prosím, učiňte tak neprodleně na účet

222 732 397 / 0300 ve výši 200 Kč

a jako VS použijte prosím rodné číslo (případně jeho první část před lomítkem, kde je datum narození, pokud se cítíte posláním celého čísla nějak ohroženi), do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení… Vzhledem ke každoročním problémům při placení, pokud nebudou příspěvky na účtu nejpozději do 28.2.2017 včetně, budeme muset použít odstavec ze stanov, který stanovuje povinnosti členů, a přistoupit k vyloučení opozdilců, plavecký svaz nezaplacené příspěvky neodpouští.

Díky za pochopení a spolupráci