Archiv autora: Tomáš Kocánek

Praha – Štěpán – 26.12.2020

Tradičního plavání ve Vltavě, které mělo letos 74.ročník, se z našeho klubů zúčastnilo, vpravdě rekordních vzhledem k současné situaci, 11 plavců na tratích 100, 300 i 750 m. Velkou pochvalu a respekt zaslouží pořadatel, I.PKO, který dokázal plavbě, kterou nedokázali ani pod trestem smrti, překazit němečtí okupanti za druhé světové války, vyjednat výjimku a dostát všem podmínkám pro konání akce, za což jim patří dík.

Na obrázku může být: 2 people, including Eva Hekrup , people standing a outdoor
Petr Vaniš a Eva Krupičková – trať 750 m; foto – Jan Murin

Záznam ČT – Otužilci na Vltavě je dostupný zde

Příspěvky na rok 2017

Připomínám všem, že pokud jste ještě nezaplatili příspěvky na rok 2017 (což jste měli udělat do konce roku 2016), prosím, učiňte tak neprodleně na účet

222 732 397 / 0300 ve výši 200 Kč

a jako VS použijte prosím rodné číslo (případně jeho první část před lomítkem, kde je datum narození, pokud se cítíte posláním celého čísla nějak ohroženi), do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení… Vzhledem ke každoročním problémům při placení, pokud nebudou příspěvky na účtu nejpozději do 28.2.2017 včetně, budeme muset použít odstavec ze stanov, který stanovuje povinnosti členů, a přistoupit k vyloučení opozdilců, plavecký svaz nezaplacené příspěvky neodpouští.

Díky za pochopení a spolupráci