Příspěvky na rok 2021

Protože ne všichni zaplatili nebo ukončili členství do termínu 10.2.2021, naposledy připomínám zaplacení členských příspěvků. Toto učiňte prosím ihned, nejpozději však do konce února 2021 na účet

102 893 0562 / 6100 ve výši 200 Kč

a jako VS použijte prosím rodné číslo (případně jeho první část před lomítkem, kde je datum narození, pokud se cítíte posláním celého čísla nějak ohroženi), do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení.

Vzhledem ke každoročním se opakujícím problémům při placení příspěvků, pokud nebudou tyto na účtu nejpozději do 28.2.2021 včetně, opozdilec bude vyloučen, neboť plavecký svaz nezaplacené příspěvky neodpouští a způsobuje nám to velké provozní a účetní problémy a není možné opozdilce jednotlivě prosit a donekonečna upomínat.

Pokud jste již příspěvky řádně zaplatili, tak vám chci tímto poděkovat a považujte výše řečené za bezpředmětné.

Díky všem za pochopení a spolupráci!

Tomáš Kocánek, zástupce náčelníka